Underafdeling af Nordbyens Oliefyrsservice

Efter at jeg i over 42 år har beskæftiget mig med at servicere kundernes oliefyr og varmeanlæg i øvrigt, de sidste over 32 år som indehaver af Nordbyens Oliefyrsservice Aps., er jeg blevet bevidst om, at det ikke kun er oliefyret der er afgørende for en god fyringsøkonomi.

Jeg har sagt til mange af mine kunder at det ville være en bedre idé at isolere ydermure, få nye vinduer eller døre, mere isolering på loftet etc. end at investere i et nyt oliefyr. Det har jo også efterfølgende vist sig at besparelsen ved dette rent procentvis har været større end den ville have været med en ny oliebrænder. At kunden så efterfølgende har fået en ny brænder har jo kun gjort besparelsen endnu større.

Med denne viden, som er oparbejdet igennem 42 år, har jeg nu fundet det på tide at gøre noget ved det varmespild som manglende isolering og utætheder i øvrigt forårsager.

Med de stærkt stigende energipriser vil der med en forholdsvis beskeden investering kunne spares væsentlige beløb til den efterhånden dyre energi. Dette gælder såvel fjernvarme, gas, biobrændsel som oliefyr, ja, faktisk alle energikilder. Men for at vide nøjagtig hvor man skal sætte ind for at få størst udnyttelse af sine kroner, er det nødvendigt med eksakt viden om hvor problemerne er.

Til dette formål er et termografi kamera en uundværlig hjælper, og dette er hovedårsagen til at jeg nu har startet denne nye underafdeling af Nordbyens Oliefyrsservice Aps., således at jeg også i fremtiden kan yde den bedste service overfor mine kunder.