Termografisk arbejde

Hvepsebo opdaget ved termografi.
Et flisebeklædt køkkengulv hvor varmeslangens placering tydeligt ses på billedet.
Et flisebeklædt gulv, hvor en utæthed i en gulvvarmeslange er nøjagtigt lokaliseret. Dette gør en afhjælpning af skaden væsentlig lettere.
Den lilla farve på varmebilledet fremhæver, at området omkring samlingen mellem vægge og loft er væsentlig koldere end det gule område. For at undgå udvikling af skimmelsvamp er det vigtigt at årsagen til kulde-/varmeforskellen udbedres.
Varmebilledet fra det termiske kamera viser med den lyse farve, hvor det varme vand starter med at løbe ind igennem radiatoren, hvorefter det nedkøles nedefter. I dette tilfælde viser termofotograferingen, at vandet i radiatoren cirkulerer, som det skal. Havde radiatoren været tilstoppet, ville tilstopningen have været fremhævet på varmebilledet.
En gennemføring af varmerør i en væg er ikke ordentligt isoleret. Der ses et tydeligt varmespild på grund af manglende isolering. Afhjælpning kan ske ved at fjerne muren omkring rørene og isolere bedre, evt. lave ny rørføring.
Varmebilledet som er taget med det termiske kamera viser at vinduesruderne, markeret med den gule farve, er gode til at holde på varmen. Problemområdet omkring dette vinduesparti ses ved den lilla farve ovenover vinduet. Den lilla farve indikerer, at kulden udefra trænger igennem på indersiden af bygningen. Årsagen kunne være manglende isolering.
Ved at termofotografere huset er det tydeligt at se, hvor der optræder svagheder i klimaskærmen. Den gule farve på varmebilledet angiver områder, hvor varme slipper ud, hvilket indikerer mangelfuld isolering omkring vinduespartiet og på ydervæggen.
En finger, der efter at have været kraftigt i klemme har nedsat følelse. Den nedsatte blodgennemstrømning i fingeren ses tydeligt på billedet til venstre.
Et stutteri i Nordsjælland havde problemer med en hest der haltede. Dyrlægen kunne ikke umiddelbart finde noget ved benet, men efter en termofotografering af hesten kunne det tydeligt ses hvor hesten havde problemet, og dyrlægen havde nu noget at arbejde med.